Om koret

Sangkoret Fionia Odense.

Sangkoret Fionia er et seriøst firestemmigt kor bestående af ca 30 medlemmer. Korets repertoire spænder fra danske og udenlandske sange over musicals til kirkemusik. Vores øveaftener er præget af stor sangglæde og hyggeligt samvær.
Interesserede begynder i koret som udgangspunkt i jannuar og august, og vil efter en 2 måneders kontingentfri prøveperiode kunne optages i koret. Nodekendskab er en stor fordel, men ikke et krav.
Er du interesseret, kan du kontakte et medlem af korets bestyrelse, se www.fioniakoret.dk, eller møde op i Thomas Kingo Kirkes kirkesal.
Alle, men specielt herrestemmer er velkomne.

 

 

 

 

  

Del siden