Sangkoret Fionia Odense

Sangkoret Fionia er et ambitiøst firestemmigt kor bestående af ca. 30 medlemmer.
Korets repertoire spænder vidt tidsmæssigt og genremæsssigt. Sværhedsgraden er variende, men vægten ligger på den musikalske udførelse.
Vores øveaftener er præget af sangglæde og hyggeligt samvær - samtidig med, at vi seriøst arbejder frem mod afholdelsen af en række koncertarrangementer.
Optagelse i koret sker efter en kontingentfri prøveperiode af to måneders varighed, start januar/september.
Nye korsangere skal forvente en stemmeprøve med henblik på en placering i stemmegrupper. Nodekendskab er en fordel, men ingen betingelse. Herrestemmer er specielt velkomne.
Læs mere om koret på www.fioniakoret.dk. Kontakt til dirigent eller bestyrelse, se www.fioniakoret.dk/kontakt.

Del siden